Upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo

Upravljanje vodovodnih sistemov in oskrba s pitno vodo 2022-06-15T19:29:03+00:00

Z odlokom o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica (uradni list RS, št.87/2016 z dne 29. 12. 2016) je Javno komunalno podjetje Mežica prevzelo dejavnost oskrbe s pitno vodo v letu 2017. Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mežica je torej Komunala Mežica, tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode pa nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi.

Na območju Občine Mežica se za 3246 uporabnikov voda dobavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg. Voda se uporablja v gospodinjske namene, del se je koristi za storitvene in gospodarske dejavnosti. Obračun porabe pitne vode poteka preko glavnih vodomerov, ki so nameščeni za posamezne objekte oz. odjemna mesta. Skupna letna poraba pitne vode v Občini Mežica je cca 170.000 m3.

POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE 2021

Skip to content