Zimska služba

Zimska služba 2018-05-16T10:38:17+00:00

Nadzorni svet Komunalnega podjetja vsako leto pred začetkom zimske sezone sprejme Operativni plan zimske službe, v katerem je natančno določen vrstni red pluženja, način pluženje in tudi vsa ostala opravila zimske službe.

Pri pluženju se srečujemo z mnogimi problemi, ki so objektivne in subjektivne narave. Pločnike ob Republiški cesti, plug vzdrževalcev Republiške ceste, ob vsakem obvozu zasuje s snegom.

Večina ulic in cest, v Mežici je preozkih in ob večjih snežnih padavinah snega ni možno zadovoljivo odriniti. Ob in na cestišču so parkirani avtomobili, kar nekaj občanov pa po odhodu pluga s svojega dovoza sneg nameče na javno cesto. Kljub očitni gospodarski krizi občani vsako leto pričakujejo višjo raven vzdrževanja cest. Meje med javno in zasebno lastnino so zabrisane in delavci Komunalnega podjetja so izpostavljeni stalnim pritiskom za še večji obseg dela. Občina je zgradila kar nekaj novih pločnikov in parkirišč. Na Bregu deluje Center obšolskih dejavnosti, šolske poti so uvedene povsod kjer so otroci, ne glede na dovoze, ki nima karakteristik javne ceste po Zakonu itd. Vse našteto pa terja prevozno in varno cesto. Zaradi naštetih razlogov, se cena zimske službe vsako leto dvigujejo.

Skip to content