Obvestila

Obvestila 2018-06-05T10:50:14+00:00

Zeleno omrežje

 

Tudi Komunala Mežica je postala del Zelenega omrežja. Zeleno omrežje Slovenije združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Odpira pot za povezovanje in komuniciranje o okoljskih in trajnostnih projektih, rešitvah, inovacijah in dosežkih.

Izpostavlja trajnostne in okoljske dosežke organizacij, njihove zelene izdelke in storitve ter odkriva njihove konkretne korake na poti k okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju. Predstavlja most za povezovanje idej med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom, ki lahko s skupnim znanjem in delom prispevajo k uresničitvi marsikatere ideje, ki bi sicer ostala skrita.

By |

ZAHVALA – čistilna akcija 2019

V številnih krajih so v soboto, 6. 4. 2019 potekale čistilne akcije. Tudi Komunala Mežica je v sodelovanju z Občino Mežica organizirala tradicionalno čistilno akcijo. Skupaj smo združili moči in očistili odpadke ter prispevali k večji okoljski ozaveščenosti ljudi, ki bo dolgoročno vodila v družbo z manj ali brez odpadkov. HVALA vsem prostovoljcem, ki ste sodelovali v letošnji čistilni akciji in pripomogli k temu, da bo Mežica še lepša in prijaznejša do občanov ter obiskovalcev!

By |

Čistilna akcija 2019

 

Pomlad je že prišla, narava se prebuja. Očistimo naravo, preden vzcveti in nas obdari s tisočerimi odtenki. Dnevi postajajo daljši, temperature pa z dneva v dan prijetnejše, kar nas vabi, da izkoristimo svoj prosti čas v naravi.

Da bi naša narava ostala čista in nas še dolgo navduševala v svoji lepoti, vas vabimo na čistilno akcijo OČISTIMO MEŽICO, ki bo letos potekala v soboto, 6. 4. 2019. Dobimo se ob 8.30 pred Narodnim domom Mežica.

Vabljeni vsi člani društev ter ostali občani Občine Mežica, da se udeležite čistilne akcije.

Najkasneje do četrtka, 4. 4. 2019 nam javite število udeležencev na čistilni akciji na telefonsko številko 02 82 79 362 (Vesna) ali na elektronski naslov tajnistvo.komunala@mezica.si

Lep pozdrav!

By |

Svetovni dan voda

Danes, 22. 3. obeležujemo svetovni dan voda, letos pod sloganom Voda za vse – ne prezrimo nikogar. Opominja nas, da je pitna voda nenadomestljiva. Veseli smo lahko, da živimo v Sloveniji, ki je glede vodnih virov med najbogatejšimi evropskimi državami in tudi po kakovosti voda sodi v evropski vrh.

Voda je nenadomestljiva naravna dobrina, je nujno potrebna za življenje in je vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo in kako z njo ravnamo.

Prizadevati si moramo, da bo tako tudi v prihodnje, zato poskrbimo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in bodimo pozorni, da v naravi ne odlagamo odpadkov oziroma ne zlivamo nevarnih snovi v odtoke. V kanalizacijo ravno tako ne sodijo ostanki hrane, odpadno jedilno olje, vlažilni robčki, vate in palčke za ušesa.

 

 

 

 

By |