Vizija

Vizija 2018-05-02T12:46:29+00:00

Delovanje Komunalnega podjetja je ves čas tesno povezano z občino in le enako nadaljnje vsestransko sodelovanje je pogoj za optimalne rezultate. V teh okvirih je Komunalno podjetje široko zastavilo cilje in ustvarilo solidne temelje za delo v bodoče. Poleg rednih zadolžitev, se bomo trudili predvsem za nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega sistema in ureditev cestnega omrežja.

Srednjeročni program vsebuje ureditev javne kanalizacije v kraju in v zaselkih ter preplastitev in ureditev cest. Dokončati moramo lastne prostore, umivalnico in garažo, ter urediti okolico le-teh.

Vizija podjetja temelji na tem, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetja. Z rednim usposabljanjem in drugimi oblikami motivacije gradimo usposobljen, in fleksibilen delovni kolektiv, ki je in bo kos različnim delovnim zahtevam danes in v bodoče.

Ambrož Blatnik, direktor