Narodni dom

Vzdrževanje Narodnega doma

Obnovljen Narodni dom je začel delovati v aprilu 2006. Vsebino kulturnega doma načrtuje Javni zavod, Komunalno podjetje pa je zadolženo za vzdrževanje. Po slabem letu delovanja, smo se na podlagi pridobljenih izkušenj, v sodelovanju z županom odločili za spremembo pri zasedbi hišnika in čistilke. Hišnik je po novem zadolžen samo za narodni dom in za sicer približno 1/3 delovnega časa in plačan po pogodbi za dogovorjen znesek. Čistilka, v narodnemu domu čisti polovico delovnega časa, za ostalo polovico, pa je angažirana na drugih delih v okviru Komunalnega podjetja.

Ocenjujemo, da smo s spremembami na področju organizacije dela korak bliže skupnemu cilju optimalne organizacije dela.