Letno – zimsko vzdrževanje cest

Letno – zimsko vzdrževanje cest 2018-05-16T10:46:09+00:00

Letno vzdrževanje obsega krpanje udarnih jam, čiščenje asfaltnih površin, brežin odtočnih kanalov, muld, košnja trave, grediranje, nasipanje peska itd.

Osnovni problem, s katerim se srečuje Komunalno podjetje pri letnem vzdrževanju občinskih cest, izven naselja, je odvodnjavanje. Zaradi starih in neustrezno grajenih cest ponekod ni možno vzdrževati muld, bankin in odtočnih jarkov, zaradi česar ob neurju voda teče po vozišču in ga odplavlja. Propusti so neustreznih dimenzij, ponekod brez jaškov in na prevelikih razdaljah. Zaradi nanosov peska na travnik, pa je včasih težko prepričati lastnike zemljišč ob cesti za izgradnjo novega propusta. Dogaja se tudi, da kmetje že obstoječe propuste zadelajo. V mestu je za odpravo posledic rudarjenja uvedeno mokro čiščenje cest.

Skip to content