Vzdrževanje javnih površin

Vzdrževanje javnih površin 2018-05-16T10:47:11+00:00

Vzdrževanje zelenic pomeni čiščenje parkov, cvetličnih gred, dreves, otroških igrišč, poti vodnih fontan, košnja, spravilo trave in podobno.

Skupna velikost površin za košnjo v Mežici znaša dobrih 90.000 m2. Nekako polovica teh površin je v lasti Občine Mežica, ostali lastniki pa so različne pravne in fizične osebe. Potrebno je povedati, da Komunalno podjetje kosi praktično celotno zeleno površino, saj poskusi, da bi zelenice urejali posamezniki lastniki skoraj v celoti niso uspeli.

Obseg dela na javnih površinah se povečuje, saj Občina skoraj vsako leto zgradi novo igrišče, ali kakšno drugo površino javnega značaja. V letu 2012 je bilo obnovljeno staro pokopališče na način, ki bo poudarjeno rabil nego zelenic in živih mej. V letu 2013 in 2014 pa bi bo zgrajeno novo otroško oz. športno igrišče na Stržovem ter igrišče za športno halo. Igrala so se nadgradila tudi na Poleni.

Skip to content