Zgodovina

Zgodovina 2019-03-06T08:07:46+00:00

Prva občina v Mežici je bila ustanovljena že leta 1850, ko je stara Avstro Ogrska država ustanovila nov upravni sistem.

Organizacijske oblike komunalne dejavnosti in pristojnosti so se menjavale, po letu 1955, pa je v Mežici delovala Krajevna skupnost z naslednjimi pristojnostmi:

  • pogrebne storitve
  • čiščenje javnih površin
  • upravljanje s CATV sistemom
  • proizvodnja el. energije v MHE

Po razpadu skupne Občine Ravne na Koroškem v letu 1994, je novoustanovljena Občina Mežica, ustanovila režijski obrat, vanj prenesla dejavnost Krajevne skupnosti in to dejavnost še dopolnila z načrtovanjem, spremljanjem in urejanjem dokumentacije za investicije ter načrtovanjem in vzdrževanjem lokalnih cest ter poti.

Ves čas delovanja režijskega obrata, so se pojavljale težave pri skupnem vodenju računovodstva za občino, kot čisto javno ustanovo in režijski obrat, ki je pridobival del dohodka tudi s svojim delom, (z izdajanjem faktur). Računovodske težave so se z uvedbo DDV še stopnjevale, po drugi strani pa se je vedno bolj kazala nepreglednost  poslovanja JKP LOG, na katero Občina Mežica, zaradi majhnega lastniškega deleža (15 %), o pomembnih vprašanjih za Mežico nima dovolj velikega vpliva.

To so bili glavni razlogi, da je občinski svet Občine Mežica, na svoji 19. seji, dne 02.11.2000 ustanovil svoje lastno komunalno podjetje.

Formalen začetek Komunale Mežica je torej november 2000, dejansko pa je Komunala Mežica, javno komunalno podjetje  d.o.o.( v nadaljevanju Komunala Mežica) pričela z delom v letu 2001.

Skip to content