Dejavnosti

Dejavnosti 2018-12-04T10:27:08+00:00

Obvezne gospodarske javne službe:

 • vzdrževanje javnih površin
 • letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
 • urejanje in vzdrževanj trgov, ulic in cest v naselju
 • urejanje in vzdrževanje tržnih prostorov in javnih parkirišč
 • urejanje ter vzdrževanje otroških igrišč
 • pokopališka dejavnost
 • pogrebna dejavnost
 • odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Druge dejavnosti

 • vzdrževanje MHE
 • vzdrževanje športne hale
 • vzdrževanje Narodnega doma
 • pogodbeno čiščenje objektov
 • druga manjša dela internega značaja (izobešanje zastav, plakatov, manjši prevozi, sodelovanje-pomoč pri občinskih prireditvah, novoletna okrasitev, ognjemet itd).

Komunalno podjetje, poleg zagotavljanja čiščenja lastnih prostorov, prostorov občine Narodnega doma in matičnega urada, po pogodbi, čisti še prostore bencinskega servisa  Max EN in Zavarovalnice Maribor.

Vzdrževanje javnih površin

Javne površine so avtobusne postaje, zelenice, parki, igrišča, cvetlične grede, parkirišča, trgi in občinske ceste. Skupna značilnost javnih površin je, da služijo občanom in drugim ljudem, upravlja in vzdržuje pa jih lokalna skupnost.Vzdrževanje javnih površin delimo predvsem na dva dela. Vzdrževanje občinskih cest in zelenice, parki ….. itd.Komunalno podjetje upravlja in vzdržuje javne poti in ceste lokalnega pomena, gozdne ceste pa po posebni pogodbi vzdržuje GG Slovenj Gradec.

Po kategorizaciji iz leta 1999 je v občini Mežica 20.737 m lokalnih cest, 10.663 m javnih poti, in 45.940 m gozdnih cest.

Skip to content