Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda 2018-12-04T10:27:47+00:00

ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH VODA

Izvajanje omenjene javne službe v grobem delimo na dva dela:
– izpolnjevanje določb pozitivne zakonodaje,
– vzdrževanje javne kanalizacije na terenu.
Poleg v uvodu navedenega Odloka sta za delo Komunalnega podjetja Mežica važna
predvsem:
– pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02 in
– uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS št 123/04 in dodatki
– Zakon o geodetski dejavnosti (uradni list RS, št 8/2000)

KANALIZACIJA NA TERENU

Javno kanalizacijo sestavlja omrežje kanalskih vodov in kanalov in z njim povezane tehnološke naprave. Sistem se povezuje v sekundarno (manjši vodi), primarno (povezani manjši vodi in magistralno (kolektor) kanalizacijsko omrežje. Z njegovo pomočjo se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, asfaltiranih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih javnih površin. V Mežici imamo 12.560 m sekundarnega, 5.685 m primarnega in 2.600m magistralnega kanalizacijskega omrežja. Skupno 20.845 m kanalov. K temu je potrebno prišteti še 720 jaškov in požiralnikov.

Danes Komunala Mežica ne vodi več informacijski sistem za izdajanje položnic za čiščenje odpadne vode – to je zaenkrat v pristojnosti podjetja Petrol Energetika d.o.o. Komunala Mežica d.o.o. pa še naprej prazni greznice občanom.