Ceniki

Ceniki 2020-05-02T20:23:23+00:00
Cenik najema grobnih prostorov
Cenik pogrebne opreme in storitev
Cenik komunalnih storitev Kanalščina in okoljevarstvena dajatev
Cenik okoljska dajatev odvodnjavanje vode
Cenik uporabe športne hale
Cenik najema prostorov narodnega doma
Cenik zimske službe
Cenik plakatiranje
Čebelarska zbirka
Cenik delavcev in opreme
Izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
Izvajanje storitev javne službe odvajanje komunalne odpadne vode