Obrazci

Obrazci 2018-05-23T07:22:28+00:00
soglasje k izvedbi del na pokopališču Mirje
izjava o spremembi najemnika grobnega prostora
vloga za opustitev groba
prijava oseb gospodinjstvu
odjava oseb v gospodinjstvu