Obrazci

Obrazci 2020-11-11T09:01:34+00:00
Naročilo pogrebnih storitev
soglasje k izvedbi del na pokopališču Mirje
izjava o spremembi najemnika grobnega prostora
vloga za opustitev groba
prijava oseb gospodinjstvu
odjava oseb v gospodinjstvu