Pokopališče

Pogrebi

Povprečno število pogrebov v Mežici znaša 45 na leto. Na to vsoto planiramo prihodke in odhodke.

Pri organizaciji pogrebov se pozna načrtno delo zadnjih let. Zaradi tega je trenutno na razpolago dovolj pogrebcev in govornikov.

Vzdrževanje pokopališča

Na pokopališču, smo v preteklih letih obnovili žično ograjo. Potrebno bi bilo zamenjati še ograjo v spodnjem delu, od mrliške veže, do glavnih vrat, vendar to ostaja naloga za naslednja leta.

V letu 2006, smo pripravili dve vrsti robnikov, za nove grobne prostore. Glede na to, da ima skoraj vsaka družina že svoj grobni prostor, vedno bolj pa se uvajajo žarni pogrebi bo pripravljen prostor za klasične pogrebe zadostoval nekaj let. Potrebno pa je urediti dodaten prostor za žarne grobove.