Obvestila

Obvestila 2018-06-05T10:50:14+00:00

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Kaj imajo skupnega vlažilni in čistilni robčki, vatke in palčke za ušesa, olje in ostanki hrane, kavne usedline, cigaretni ogorki in zdravila?

Na prvi pogled nič očitnega, vendar so to vse odpadki, ki se pojavljajo v naših kanalizacijskih sistemih.

Pa veš, da ti odpadki ne spadajo v stranišče, ker mašijo kanalizacijske cevi in obremenjujejo okolje?

Bodi junak in ne zamenjaj školjke za smetnjak!

 

By |

ZELENI REZ 2022

Občina Mežica in Komunala Mežica organizirata zbiranje ZELENEGA REZA na lokaciji VOGARJEVO – GARAŽE KOMUNALA MEŽICA (zraven avtopralnice Kogelnik).

Na lokaciji VOGARJEVO bo v obdobju od 28. 3. do 4. 5. 2022 mogoča brezplačna oddaja zelenega reza.

Oddaja zelenega reza je mogoča od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Vsi občani Mežice lahko na določeno lokacijo dostavite obrezano vejevje, grmičevje, rože, živo mejo, odpadno listje,…

V primeru težav s prevozom se lahko obrnete na Komunalo Mežica. Cena odvoza je po veljavnem ceniku.

Za vse ostale informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu komunala@mezica.si ali telefonski številki 02 82 79 362.

Zbira se le ZELENI REZ in nič drugega!

 

 

 

By |

SVETOVNI DAN VODA 2022 – PODZEMNA VODA: SKRITO NAJ POSTANE VIDNO

Letos je v ospredju podzemna voda

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je podzemna voda, njeno geslo pa »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«.

Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod. Podzemna voda, daleč od oči, pod površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je prebivalstvu na voljo.

V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda – podzemna voda. Zagotavlja nam vire pitne vode, podpira sanitarne sisteme, kmetijstvo in industrijo ter je pomembna za ekosisteme.

Marsikje je človek s svojimi dejavnostmi kriv za prekomerno rabo in onesnaževanje podzemne vode. Spet drugje pa preprosto sploh ne vemo, koliko vode je pod površjem.

Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Da bi lahko trajnostno upravljali s tem dragocenim virom, se moramo povezati in delovati skupaj.

Čeprav je ne vidimo, moramo podzemno vodo bolje spoznati in razumeti njeno neprecenljivo vlogo.

 

Ključna sporočila svetovnega dneva voda 2022:

 • Podzemne vode ne vidimo, njen vpliv pa je viden povsod.
 • V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda podzemna voda. Ključna je za vire pitne vode, sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme.
 • Vse, kar počnemo na površju, se odrazi pod njim. Na površino tal smemo nameščati le neškodljive in biološko razgradljive proizvode ter uporabljati vodo čim bolj učinkovito.
 • Podzemna voda ne pozna državnih meja. Pri upravljanju z viri podzemne vode, ki segajo prek državnih meja, moramo sodelovati.
 • Ne moremo upravljati z nečim, česar ne merimo. Zato je nujno, da podzemno vodo temeljito raziščemo, analiziramo in opazujemo.
 • Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Poskrbeti moramo za njeno varovanje, jo raziskovati ter pri tem uravnotežiti potrebe tako ljudi kot planeta.

 

Vir: www.worldwaterday.org

By |

BREZPLAČEN PREVZEM ZELENEGA ODREZA V ZBIRNE CENTRE – ZA OBDOBJE 15. 3. – 15. 4. 2022

Družba Kocerod d.o.o. obvešča vse občane Koroške regije (mestna občina Slovenj Gradec in občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Vuzenica), da bo na vseh zbirnih centrih, v obdobju 15. 3. – 15. 4. 2022, mogoča brezplačna oddaja zelenega odreza.

Brezplačna oddaja zelenega odreza, v količini do 3 m³, bo mogoča za vsa gospodinjstva, ki so vključena v sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Za oddajo zelenega odreza v gospodinjstvu najbližjem zbirnem centru (ZC Dobja vas, Dovže, Lokovica, Muta, Otiški Vrh, Pameče, Radlje), je potrebno dokazilo – zadnja plačana položnica in osebni dokument.

Med odpadke zelenega odreza sodijo: ostanki okrasnih rastlin, vrtnin, grmovnic, listja in vej do premera 4 cm. Vse povzročitelje odpadkov naprošamo za ustrezno ločevanje – med zeleni odrez ne spada kamenje.

Oddaja odpadka je mogoča v sklopu rednega delovnega časa zbirnih centrov:

 • v ponedeljek in četrtek med 12:00 in 19:00 uro;
 • v torek in sredo med 7:00 in 15:00;
 • v petek med 7:00 in 13:00.
 • Sobota od 8:00 do 12:00:
  • 1. in 3. v mesecu odprti ZC Otiški Vrh, Lokovica in Muta;
  • 2. in 4. v mesecu odprti ZC Dobja vas, Radlje in Dovže.

ZC Pameče je odprt vsako soboto med 8:00 in 13:00.

Poziv ne velja za pravne osebe.

By |