Obvestila

Obvestila 2018-06-05T10:50:14+00:00

Ukrepi pri omejevanju širjenja virusa covid-19

Spoštovani,

posredujemo vam aktualne informacije glede poslovanja našega podjetja v času epidemije koronavirusa:

  • pisarna Komunale Mežica je za stranke zaprta, prosimo vas, da za komunikacijo z nami uporabljate na spletni strani navedene kontaktne telefonske številke ter elektronsko pošto, ob nujnih srečanjih upoštevajmo varnostno razdaljo 1,5m in izvajajmo vse varnostne ukrepe podane s strani pristojnih inštitucij,
  • redno praznjenje greznic je prekinjeno – v nujnih primeru pokličite dežurne številke,
  • pogrebi – navodila naročnikom in obiskovalcem pogrebov smo podali v posebnem obvestilu (prisotnost na pogrebni slovesnosti omejite na ožji družinski krog in na zdrave ljudi; za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen dostop posameznim osebam, tako da bosta v prostoru za slovo poleg svojcev lahko maksimalno dve osebi naenkrat),
  • oskrba s pitno vodo, vodovod in kanalizacija –  odpovedujemo vsa ne nujna dela,
  • začasno so odpovedane vse dejavnosti v Narodnem domu, Športni dvorani in Športnem parku,
  • javni wc je zaprt,
  • javna igrišča in igrala so zaprta,
  • izvaja se samo najnujnejše intervencijsko vzdrževanje cest in javnih površin ter javne razsvetljave.

Kot izvajalec gospodarskih javnih služb se bomo tudi v prihajajočih kriznih dneh potrudili, da svoje delo opravimo kvalitetno.

Prosimo pa tudi za vašo pomoč, da skupaj zajezimo širjenje virusa: ostajajte doma oziroma v naravi, poskrbite, da druženja v večjih skupinah prestavite na ugodnejši čas in če zbolite, ostanite doma. Skupaj upoštevajmo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih služb.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Direktor Ambrož Blatnik

komunala@mezica.si

031 364 544

051  633 224

By |

OBVESTILO

Začasna odpoved vseh dejavnosti v Narodnem domu Mežica, Športni dvorani Mežica in Športnem parku Mežica

Spoštovani uporabniki naših objektov,

potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusa, bomo tudi v naših objektih primorani uvesti določene spremembe.

Ocenili smo, da je morebitno tveganje okužbe previsoko, zato bomo s petkom, 13. 3. 2020 prekinili vse dejavnosti (prireditve, vaje, vadbe, treninge, tekme, rekreacije,…) v Narodnem domu, Športni dvorani in Športnem parku.

Ukrep velja dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Hvala, ker pomagate pri omejevanju širjenja okužb!

Prosimo za razumevanje.

 

By |

OBVESTILO

Spoštovani svojci, sorodniki in prijatelji pokojnih!

V skrbi za zdravje udeležencev pogrebne slovesnosti in njihovih družin in na podlagi odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa  v Republiki  Sloveniji, ki je bila objavljena v Ur.l. RS št. 15/2020 z dne 7. 3. 2020 vas prosimo, da zaradi nevarnosti širjenja SARS-CoV-2 (COVID 19) prisotnost na pogrebni slovesnosti omejite na ožji družinski krog in na zdrave ljudi.

Ukrep velja dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen dostop posameznim osebam, tako da bosta v prostoru za slovo poleg svojcev lahko maksimalno dve osebi naenkrat.

Hvala, ker pomagate pri omejevanju širjenja okužb!

 

Prosimo za razumevanje.

By |

Omejitev obiskov

SPOŠTOVANI !

ZARADI NARAŠČAJOČEGA ŠTEVILA OKUŽENIH S KORONAVIRUSOM V SLOVENIJI IN ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA ZAPOSLENIH,  VAS OBVEŠČAMO, DA DO PREKLICA,

OMEJUJEMO OSEBNE OBISKE STRANK NA OBČINI MEŽICA IN KOMUNALI MEŽICA.

ZA VSA VPRAŠANJA, SVETOVANJE IN ZA NAJAVO VSEH NUJNIH OBISKOV SMO VAM NA VOLJO:

 

OBČINA MEŽICA:

  Tel. št.: 02 82 79 350

Elektronska pošta: info@mezica.si

Vsi obrazci in vloge so dostopni na povezavi:mezica.si

 

 KOMUNALA MEŽICA:

      Tel. št. : 02 82 79 362

       Elektronska pošta: komunala@mezica.si

       Spletna stran: komunala-mezica.si

 

By |