Zakaj iz pipe ne priteče voda?

Zakaj iz pipe ne priteče voda? 2024-02-26T09:45:39+00:00

Najpogostejši vzrok je motena oskrba s pitno vodo na javnem vodovodnem omrežju. Zaradi različnih posegov na omrežju (v času vzdrževanja, prevezav, obnov, odpravi okvar,…) moramo oskrbo s pitno vodo prekiniti. V takšnih primerih objavimo obvestilo na naši spletni strani in radijskih postajah.

Skip to content