Lastnosti vode

Lastnosti vode 2024-02-27T07:23:56+00:00

Agregatno stanje

Voda se pojavlja v treh agregatnih stanjih: tekočem, trdnem in plinastem.

Gostota

Voda ima največjo gostoto pri 4°C. Ker je gostejša od ledu, led na njeni površini plava, zato voda zmrzuje od zgoraj navzdol.

Specifična toplota

Specifična toplota je pri vseh drugih tekočinah, z izjemo amonijaka, višja kot pri vodi. Posledica tega je, da lahko voda ohranja toploto dlje kot večina drugih sestavin geografskega okolja in se počasi ohlaja. Temperatura vode niha manj kot temperatura kopnega zemeljskega površja. Velike vodne površine (oceani, morja, velika jezera) lahko zato pomembno preoblikujejo podnebne razmere.

Topnost

Voda je zelo dobro topilo, zato vsebuje številne organske in anorganske snovi. Ta lastnost ji omogoča, da prenaša raztopljena hranila v biosferi (npr. fosfor), pa tudi številna onesnažila naravnega ali antropogenega izvora (pesticidi, umetna gnojila težke kovine, fenoli, itd.).

Trdota

Predstavlja skupno količino raztopljenih soli v vodi (predvsem kalcijevih in magnezijevih). Najpogosteje se izraža v nemških stopinjah(°N). 1°N predstavlja vsebino 10mg CaO na liter vode.

pH

Predstavlja količino kislin oziroma koncentracijo vodikovih ionov v vodi. pH vode vpliva na večino kemičnih procesov v vodi. Naravna neonesnažena deževnica ima pH med 5 in 6, kisel dež okrog 4, večina jezer in vodotokov pa med 6,5 in 8,5.

Vonj

Vonj določajo hlape snovi, raztopljene v vodi, odvisen pa je tudi od temperature vode.

Temperatura

Vode različnih izvorov imajo različno temperaturo. Za dobro pitno vodo velja, da ima temperaturo med 8 in 12°C. Temperatura vode je različna zaradi zemljepisne širine vodnega telesa, nadmorske višine, letnega časa in drugih vplivov. Temperatura vode ima ključno vlogo pri kemijskih, bioloških in fizikalnih interakcij v vodnem telesu (npr. različna topnost kisika v vodi).

Skip to content