Ukrepi pri omejevanju širjenja virusa covid-19

Spoštovani,

posredujemo vam aktualne informacije glede poslovanja našega podjetja v času epidemije koronavirusa:

  • pisarna Komunale Mežica je za stranke zaprta, prosimo vas, da za komunikacijo z nami uporabljate na spletni strani navedene kontaktne telefonske številke ter elektronsko pošto, ob nujnih srečanjih upoštevajmo varnostno razdaljo 1,5m in izvajajmo vse varnostne ukrepe podane s strani pristojnih inštitucij,
  • redno praznjenje greznic je prekinjeno – v nujnih primeru pokličite dežurne številke,
  • pogrebi – navodila naročnikom in obiskovalcem pogrebov smo podali v posebnem obvestilu (prisotnost na pogrebni slovesnosti omejite na ožji družinski krog in na zdrave ljudi; za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen dostop posameznim osebam, tako da bosta v prostoru za slovo poleg svojcev lahko maksimalno dve osebi naenkrat),
  • oskrba s pitno vodo, vodovod in kanalizacija –  odpovedujemo vsa ne nujna dela,
  • začasno so odpovedane vse dejavnosti v Narodnem domu, Športni dvorani in Športnem parku,
  • javni wc je zaprt,
  • javna igrišča in igrala so zaprta,
  • izvaja se samo najnujnejše intervencijsko vzdrževanje cest in javnih površin ter javne razsvetljave.

Kot izvajalec gospodarskih javnih služb se bomo tudi v prihajajočih kriznih dneh potrudili, da svoje delo opravimo kvalitetno.

Prosimo pa tudi za vašo pomoč, da skupaj zajezimo širjenje virusa: ostajajte doma oziroma v naravi, poskrbite, da druženja v večjih skupinah prestavite na ugodnejši čas in če zbolite, ostanite doma. Skupaj upoštevajmo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih služb.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Direktor Ambrož Blatnik

komunala@mezica.si

031 364 544

051  633 224

By | 2020-03-16T15:33:02+00:00 March 16th, 2020|Uncategorized|
Skip to content