Svetovni dan voda

Danes, 22. 3. obeležujemo svetovni dan voda, letos pod sloganom Voda za vse – ne prezrimo nikogar. Opominja nas, da je pitna voda nenadomestljiva. Veseli smo lahko, da živimo v Sloveniji, ki je glede vodnih virov med najbogatejšimi evropskimi državami in tudi po kakovosti voda sodi v evropski vrh.

Voda je nenadomestljiva naravna dobrina, je nujno potrebna za življenje in je vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Zato je zelo pomembno, kakšno vodo pijemo in kako z njo ravnamo.

Prizadevati si moramo, da bo tako tudi v prihodnje, zato poskrbimo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in bodimo pozorni, da v naravi ne odlagamo odpadkov oziroma ne zlivamo nevarnih snovi v odtoke. V kanalizacijo ravno tako ne sodijo ostanki hrane, odpadno jedilno olje, vlažilni robčki, vate in palčke za ušesa.

 

 

 

 

By | 2019-03-22T09:21:53+00:00 March 22nd, 2019|Uncategorized|
Skip to content