Programi

Programi 2019-03-06T08:13:19+00:00

Program delovanja

Program delovanja obsega redni delovni program in investicijski program. Obseg delovanja in zadolžitve se upoštevanju ob planiranju delovanja.

Ob izjemnih dogodkih se lahko obseg delovanja tudi razširi.