Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019

Na območju Občine Mežica se za 2953 uporabnikov voda dobavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg.

Upravljalec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mežica je Komunala Mežica, tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode nam nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2019 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Na tej povezavi je celotno poročilo o kakovosti pitne vode 2019

By | 2020-01-15T09:03:23+00:00 January 15th, 2020|Uncategorized|
Skip to content