Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2018

Na območju Občine Mežica se za 3214 uporabnikov voda dobavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Šumc, VS Spodnji Breg in VS Zgornji Breg.

Upravljalec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mežica je Komunala Mežica, tehnično in strokovno pomoč pri zagotavljanju kakovosti pitne vode nam nudi JKP Ravne na Koroškem, ki skladno s Pravilnikom o pitni vodi izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi.

Na tej povezavi je objavljeno celotno  Poročilo o kakovosti pitne vode 2018

By | 2019-01-18T08:09:41+00:00 January 18th, 2019|Uncategorized|
Skip to content