POJASNILO GLEDE UDELEŽBE NA POGREBIH IN OBISKOVANJA POKOPALIŠČ (GROBOV)