OBVESTILO

Zaradi investicije Ureditev Mariborske ceste s pločnikom in kolesarsko stezo letos ne bo mogoče zbiranje zelenega reza na lokaciji ob trgovini TUŠ (parc.št.137/1 k.o. Mežica). Vsako zbiranje zelenega reza je strogo prepovedano in kaznivo na tej lokaciji. Odvoz zelenega reza vrši tudi Komunala Mežica po veljavnem ceniku. Odvoz lahko naročite na telefonski številki 02 82 79 362 ali elektronskem naslovu komunala@mezica.si

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Ambrož Blatnik, direktor

 

By | 2021-03-03T13:32:52+00:00 March 2nd, 2021|Uncategorized|
Skip to content