Koronavirus – vizualizacija stanja spletna aplikacija Alpaka Covid-19

V teh dneh lahko na številnih spletnih aplikacijah spremljamo širjenje novega koronavirusa. Med inovativnejše spadajo tudi slovenske aplikacije. Ena od njih je Alpaka. Gre za analizo o širjenju bolezni covid-19 v Sloveniji in je dosegljiva na spletnem naslovu covid19.alpaka.si. Razvila sta jo brata Štruc iz Radelj ob Dravi.

Grafi aplikacije Alpaka Covid-19 se nahajajo tudi na spletni strani Komunale Mežica. Vizualizacije so oblikovno in vsebinsko prilagojene naši regiji – tako se najprej prikazujejo podatki s Koroške. Glavni cilj spletne aplikacije Alpaka Covid-19  je objektivno poročanje v zvezi s koronavirusom na lokalnem območju in na nivoju celotne Slovenije.  Projekt podpira zdravniška zbornica. Sodeluje Univerza Maribor (Fakulteta za medicino in  Fakulteto za psihologijo).
Namen projekta je analiza širjenja koronavirusa (COVID-19) v Sloveniji, v primerjavi z nekaterimi drugimi državami v Evropski Uniji. Opirajo se na zanesljive podatkovne vire, s čimer želijo doseči objektivnost poročanja. Eden izmed glavnih ciljev projekta je tudi predikcija širjenja na podlagi razpoložljivih podatkov. Pričakujejo, da bo projekt pomagal širši zainteresirani javnosti k ustvarjanju čim boljše in realne slike o koronavirusu, njegovem širjenju in dejanski resnosti situacije, v kateri smo se znašli.

Ostanite zdravi, aktivni ter ohranite pozitivno mišljenje.

By | 2020-04-29T08:00:33+00:00 April 29th, 2020|Uncategorized|
Skip to content