DODATNI UKREPI PRI OMEJEVANJU ŠIRJENJA VIRUSA COVID -19